• 100276-NQaABw

18 ”Leafaprak bud trimmeri Dik gidroponiki trimmer Üç tizlikli gül bud trimmeri

Gysga düşündiriş:

18 ”GIDROPONIK TRIMMER 3 GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ BUD TRIMMER MASHINASY

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

18 ”GIDROPONIK TRIMMER 3 GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ BUD TRIMMER MASHINASY

 

Önümiň tanyşdyrylyşy

Budaprakly trimmer

Güýçli, täsirli we asuda hereketlendiriji
Howpsuzlyk
Durnuklylyk üçin berk aýak dizaýny
Çalt we täsirli kesmek
Ulanmak aňsat we aňsat arassa
Ygtybarly we ösümlik zyýany ýok Döwrebap hyzmat

Aýratynlyklary

Önümiň ady: 18inç stoluň çyzgysy trimmer

Model belgisi: V-LT-SM18

Naprýa .eniýe: 120 / 240V, 110V

Ölçegi: 18 inç (450 * 450mm)

Pyçak: metal pyçak

Reňki: Sary, Greenaşyl, Gara

Marka: OEM

Spesifikasiýa

Haryt ady 18 dýuýmlyk stol trimmer
Görnüşi Bag ýyladyşhanasy

Ölçegi

18 dýuým
Reňk Gara / sary / ýaşyl
Material Metal
Logotip Custöriteleşdirilen

Jikme-jiklikler

Hyzmatlar:

1.Biz OEM / ODM üpjün edýäris.

2.Kiçijik buýrugy kabul edýäris.

3. 24 sagadyň dowamynda size jogap berjekdigiňizi we indiki 48 sagadyň dowamynda çözgüt tapjakdygyňyza söz berýäris.

 

Sorag-jogap:

1-nji sorag: MOQ näme?

J: Adatça MOQ 50pc, paýnamalarymyz bar bolsa satuw bilen habarlaşyň.

2-nji sorag: Öz iberiş agentimizi ulanyp bilerismi?

J: Hawa.Köp ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk etdik.Gerek bolsa, size käbirlerini maslahat berip bileris we bahalary we hyzmatlary deňeşdirip bilersiňiz

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Umuman, 30% T / T tarapyndan tölenmeli, galan 70% iberilmezden öň tölenmeli.

4-nji sorag: Katalogyňyzy we baha sanawyňyzy nädip alyp bilerin?
J: Katalog maglumatlarymyz we baha sanawymyz üçin e-poçtaňyzy ýa-da faksyňyzy bize iberiň.  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň