• 100276-NQaABw

Elektrik ýapragy bud trimmer zawody bag ýyladyşhanasynyň gidroponikasyny gönüden-göni üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Zawod gönüden-göni bag ýyladyşhanasy gidroponiki üpjün edýär,Ulanmak aňsat we arassa 18 inç kesmek maşyn, CE şahadatnamasy bilen elektrik ýaprakly bud trimmer.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod gönüden-göni bag ýyladyşhanasynyň gidroponiki kesiş maşynyny elektrik ýapragy gyrymsy

 

Önümiň tanyşdyrylyşy

Önümiň ady: 18inch Pro Cut Gidroponiki awtomatiki kesiş enjamy

Model belgisi: V-LT-PC18

Ölçegi: 18 dýuým (450 * 450mm)

Naprýa .eniýe: 120V, 120 / 240V, 110V

Material: 1,3 mm galyň poslamaýan polat we 304 poslamaýan polat örtügi

Şahadatnama: CE

Pyçak: Poslamaýan polat

Marka: OEM

 

Aýratynlyklary

Aýratynlyk:

  • Agyr ýük goşa güýçli motor
  • Çalt we täsirli kesmek
  • Poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk
  • 304 Poslamaýan polatdan çydamly pyçak
  • UL Durnuklylyk üçin kepillendirilen, täsirli we asuda motorly berk aýak dizaýny
  • Ulanmak aňsat we aňsat arassa
  • Ygtybarly we ösümlik zyýany ýok

Spesifikasiýa

Haryt ady Leafaprak kesmek
Görnüşi Bag ýyladyşhanasy

Ölçegi

18 dýuým (450 * 450mm)
Şahadatnama CE
Marka OEM
Logotip Custöriteleşdirilen

Jikme-jiklikler

Hyzmatlar:

1. Zawodyň bahasyny size hödürläp bileris.

2. Önümimizi QC bölümimizde birin-birin barlaýarys, iň gowy hilini kepillendirip bileris.

3. Biz kiçi MOQ kabul edýäris.

4. ODM / OEM sargytlaryny we önümiň aýratyn dizaýnyna laýyklykda kabul edýäris.

5. Mysal sargytlaryny kabul edýäris.

6. 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňizi we indiki 48 sagadyň dowamynda çözgüt tapmagyňyzy wada berýäris.

 

Sorag-jogap:

1-nji sorag: MOQ näme?

J: Adatça MOQ 500pc-1000pcs, aksiýalarymyz bar bolsa satuw bilen habarlaşyň.

2-nji sorag: Öz iberiş agentimizi ulanyp bilerismi?

J: Hawa.Köp ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk etdik.Gerek bolsa, size käbirlerini maslahat berip bileris we bahalary we hyzmatlary deňeşdirip bilersiňiz

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Umuman, 30% T / T tarapyndan tölenmeli, galan 70% iberilmezden öň tölenmeli.

4-nji sorag: Katalogyňyzy we baha sanawyňyzy nädip alyp bilerin?
J: Katalog maglumatlarymyz we baha sanawymyz üçin e-poçtaňyzy ýa-da faksyňyzy bize iberiň.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň