• 100276-RXctbx

Cannabis içgileri: ösýän bazardan peýdalanmak isleýän kompaniýalar

Çilim çekip, çilim çekip, iýip bilersiňiz.ABŞ-nyň ştatlarynyň köpüsi dynç alyş mariuany kanunlaşdyrýarka, kompaniýalar adamlaryň hem içmek isleýändiklerine jedel edýärler.
Ot-çöplenen içgiler barha köpelýär we esasy içgi kompaniýalary bazara, şol sanda Pabst Blue Ribbon we Constellation-a girdi.Onlarça ştatda has giňden ýaýran CBD içgilerinden tapawutlylykda, neşe ýa-da ösümlik içgilerinde ýokary we ABŞ-da federal taýdan gadagan edilen kanabyň psihaktiw düzümi, tetrahidrokannabinol ýa-da THC bar.
Soňky ýyllarda täze emulsiýa tehnologiýalary THC-ni birnäçe içgiler bilen garyşdyrmaga mümkinçilik berdi.Indi içgi öndürijileri neşe ýa-da çilim çekmek ýa-da lukmançylyk ýa-da sosial sebäplere görä alkogol içmek islemeýän adamlaryň kenebir içgilerine alternatiwa tapyp biljekdigine jedel edýärler.
Sarp ediş endiklerini yzarlaýan kenebir kompaniýasy “New Frontier Data” -iň jemgyýetçilik syýasaty gözlegleriniň wise-prezidenti Amanda Reiman, çagalygynda-da bazar köpelýär diýýär.Iş wagty: Sentýabr-06-2022