• 100276-RXctbx

Jones Soda täze uly kenebi içgisi Meri Jones satuwa çykardy

Şu hepde Jones Soda Co., Kaliforniýada 16 unsiýaly täze kenebiniň öndürilmegi bilen, Mary Jonesiň kenebir esasly içgi liniýasynyň giňeldilendigini habar berdi.Meri Jones markasy bilen 12 unsiýaly kenebi içgileriniň ilkinji çykyşyndan soň, şu ýylyň başynda mariuanyň iň köp psihaktiw birleşmesi bolan 100mg THC bilen doldurylan täze uly kenebir içgileri işe girizildi.
"Meri Jonsyň güýçli işe başlamagy, marka paýnamamyzy artdyrmak, portfelimizi diwersifikasiýa etmek we kompaniýanyň geljegini üpjün etmek üçin girdejili ýokary ösüş kategoriýasyna geçmek üçin kenevir pudagyna girmek baradaky strategiki kararymyzy tassyklaýar" -diýip, prezident we prezident Mark Murreý Jones.Gazlandyrylan gazlandyrylan kompaniýa.“Ilkinji üstünligimize esaslanyp, 100mg täze has ýokary kuwwatly önüm, has çylşyrymly kenew ulanyjysyna gönükdirilen ýokary bahaly önümleriň gymmatly kategoriýasyny açýar.Uly isleglerimiz, ýol kartasy we täze hyzmatdaşlygymyz bilen beýleki ştatlara-da ýaýrap bileris we 2023-nji ýylda we ondan soňky döwürde kenebir bölegimiziň ösmegine kömek etjekdigine ynanýaryn. "


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr