• 100276-NQaABw

Leafaprak çüýşesi trimmer Awtomatiki ot otlaryny kesýän maşyn 16/19/24 Inç

Gysga düşündiriş:

CE we RoHs şahadatnamalary bilen dürli görnüşli ýaprak trimmerlerini hödürleýäris, Virex öňdebaryjy hünärmen ýaprak trimmer öndürijisidir, hünärmen toparymyz bilen gaty gowy baha bilen gaty gowy hilli önüm öndürip biler, siziň bilen uzak möhletli iş alyp barjakdygymyza doly umyt edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Elektrik ýapragynyň bud trimmerinde 1 funksiýada 2 aýratynlyk bar, elektrik ýa-da el aýlawy, işlemek we wagt tygşytlamak üçin aňsat.Bu bud trimmeriniň sazlanylýan üýtgeýän tizligi bar.Işletmek / öçürmek görkezijisi.Poslamaýan polatdan ýasalan hil.Leafapragymyzyň trimmeriniň poslamaýan polatdan ýasalan jamy, wagtynda arassalanmagy üçin amatlydyr.Highokary aç-açanlygyň akril örtügi takyk bezeg üçin görünmegi üpjün edýär.

Aýratynlyklary

1, El bilen elektrik dolandyryşy

2, aňsat ven amatly

3, Ulanmak aňsat we götermek aňsat

4, Ygtybarly we gül zyýany ýok

5, Ulanylandan soň arassalamak aňsat

Spesifikasiýa

Haryt ady 16 dýuým 19inç we 24 dýuým ýaprakly bud trimmer Gidroponika ulgamy Awtomatiki ot otlaryny kesmek maşyn ösümligi gül Çyg gury jam ýaprak bud trimmer
Ölçegi 16inç, 19inç, 24inç
Zolaklar Kauçuk we Silikon
Zolak reňki Gara, gyzyl, gyrmyzy, ýaşyl we mämişi
Marka OEM
Diş gutusy Metal we plastmassa
Blade 1 * göni pyçak we 2 * kesiş sim
Naprýa .eniýe 110-240V

Jikme-jiklikler

Hyzmatlar:

1. OEM / ODM bilen üpjün edýäris.

2. Kiçi buýrugy kabul edýäris.

3. Satuwdan soň hyzmat ulgamyny hödürleýäris.

4. producthli önümlerimiziň hiliniň ýokarydygyna göz ýetirmek üçin QC bölümimiz tarapyndan üns bilen synag ediler

 

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz öndüriji, öz ösýän çadyrymyz we ýaprak trimmer zawodlarymyz bar.

2-nji sorag: Logotipi we gaplamany özbaşdak kabul edýärsiňizmi?

J: Elbetde, ýöriteleşdirilen zatlary kabul edýäris we gaplaýarys

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T 30% goýum, 70% köpçülikleýin sargyt üçin eltilmezden öň töleýär

4-nji sorag: Kiçijik sargyt kabul edýärsiňizmi?

J: Hawa, kiçi sargytlary kabul edýäris

5-nji sorag: Näme üçin kompaniýaňyzy saýlaýarys?

J: 1, Hil biziň medeniýetimizdir

2, Puluňyzy ygtybarly, işiňiz ygtybarly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary